Her er du ....Silkeborg Husflids historie

Silkeborg har en lang husflids tradition.

Silkeborg Husflid kan i år (2016) fejre sin 140 års fødselsdag. Ja, man kan i sandhed sige, at Silkeborg har haft en lang tradition for husflid. Det startede allerede d. 3. april i 1871, da en ung lærer, ved navn Johan P. Andersen, der kom fra Sjælland, hvor han havde stiftet bekendtskab med husflid. Han blev forbavset over det manglende kendskab, man havde til husfliden i en by som Silkeborg. Han havde jo læst om St. St. Blicher, der i den grad havde knyttet husfliden til denne egn.

Johan P. Andersen henvendte sig til Silkeborgs førende mænd, for at få støtte til tanken og ganske særligt til købmand C. Knap.

Michael Drewsen, på papirfabrikken, stillede et lokale til rådighed, hvor man arbejdede indtil d. 3. april 1876, hvor den første egentlige bestyrelse blev valgt.

Foreningens formål var:
”Gennem husflidsarbejde at virke opdragende på ungdommen og støtte ubemidlede ældre, ved så vidt muligt at skaffe dem bifortjeneste – og ellers i det hele søge at hæmme lediggang og de deraf følgende udskejelser”

De kendteste husflidsaktiviteter dengang var: Billedskæring, forarbejdelse af gadekoste, gravering, børstebinding, fletning af rørsæder og bogbindingsarbejde. Man kan se at foreningen hele tiden har arbejdet med det formål at lave praktiske og smukke nyttegenstande. Husfliden har været anset som et sundt og fornuftigt arbejde, som kunne give et godt håndelag og være med til at skaffe lidt ekstra i svære tider.

Husflidsforeninger stiftedes, på denne tid, overalt i landet og d. 18. februar 1873, stiftedes Dansk Husflidsselskab.

Vi må desværre se i øjnene at Dansk Husflidsselskab gik konkurs i april 2014 og d. 16. april 2014 lukkede kontoret.

Allerede i 1877 kunne man holde den første udstilling i Silkeborg, og året efter i 1878, deltog Silkeborg Husflidsforening i en stor udstilling i Paris.

Således blev husflidsfolkene i Silkeborg og opland kendt og interessen for husflidssagen vakt.

Man kan se i arkiverne, at Silkeborg Husflidsforening eksisterede indtil 1955, hvor man oprettede en husflidsskole. En slags Fritids- og Ungdomsklub, hvor man arbejdede efter socialministeriets regler indtil 1986, da Silkeborg Husflidsskole lukkede.

Silkeborg Husflidsforening genopstår d. 9. marts 1993 på initiativ af Astrid Bernt på Dukkemagergården i Sejling. Da foreningen hurtigt voksede, havde vi brug for mere plads, og vi har lokaler på Hvinningdalskolen, hvilket vi er meget glade for.

Konceptet har ændret sig noget siden starten, men at fremme det gode håndværk og finde glæden ved, sammen med andre, at blive bedre til den ting, man nu har kastet sig over, er stadig en væsentlig del af husflidsarbejdet. Navnlig knivmageriet har fået tag i mændene, og nogle smeder selv deres klinger, mens andre lader specialisterne om dette arbejde. man kan så koncentrere sig om at tegne og udvikle den helt specielle kniv, som man måske har set, eller selv har skabt i fantasien.

Der bliver ikke sjældent ikke brugt materialer af udsøgte træsorter, horn, ben og tænder fra en mammut. En rigtig knivmager syer naturligvis også en passende skede til sin kniv.

Spektret i husflid rækker også til f.eks. filtning, både nålefilt og vådfiltning. Der arbejdes med pil og birkebark samt fantasifulde arbejder i papir og karton. Der er trædrejning, der resulterer i smukke skåle og andre fantasifulde brugssting, eller blot en lille pyntegenstand. Det er kun fantasien og skabertrangen det kommer an på. Der bliver også strikket, hæklet og broderet på livet løs.

Silkeborg Husflid har i dag et tæt samarbejde med det gamle Østjysk Husflid, som består af Randers og Omegns Husflidsforening, Hasselager Husflid og Gl. Ry Husflidsforening, som vi holder møder og laver udstillinger sammen med.

Vores forening er i stadig fremgang og tæller nu 59 medlemmer, og vi er altid glade for at hilse velkommen til nye medlemmer, der har behov for selv at være kreative.

Opsummeret af Lisbeth Störzer Nielsen (marts 2016).

Læs også denne sjove oplevelse, som et par  foreningens medlemmer har oplevet.

Silkeborg Husflid mail
Formand Lise Tulinius mobil 60 16 25 61
Kasserer Alma Bastrup Eriksen mobil 20 46 24 53
Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: