Her er du ....Tilholdssted/Møde aften

Silkeborg Husflid tilholdssted.

Silkeborg Husflid holder til på:
Hvinningdal Skolen
Eidervej 50
8600 Silkeborg.

Vi mødes hver onsdag  i skolens sløjd/billed-kunst/hjemkundskab lokale fra kl. 19.00 til 21.30.

Der er mulighed for at komme ind i lokalerne fra 18.00 efter nærmere aftale.

Starter den første onsdag i september og slutter med udgangen af april månede.

Ingen aktiviteter i skolens ferier.

Silkeborg Husflid mail
Formand Lise Tulinius mobil 60 16 25 61
Kasserer Alma Bastrup Eriksen mobil 20 46 24 53
Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: